MEDIC IT
© Copyright 2013

Hjemmekontor

Løsning fra Norsk Helsenett

Medic IT er partner med Norsk Helsenett, som tilbyr den elektroniske samhandlingsarenaen for helse - og omsorgssektoren i Norge. Dette betyr at Medic IT forplikter seg til å opprettholde viktige krav innen sikkerhet og etterspørsel, og kan levere tjenester gjennom helsenettet.

Kontakt oss for assistanse med å sette opp hjemmekontorløsningen til Norsk Helsenett.

Vi tilbyr også maskinvaren som trengs.