MEDIC IT
© Copyright 2013

OM OSS

Medic IT kjenner din hverdag

Vi arbeider kun med norsk helsesektor, og har spesialisert oss på et produkt- og tjenestetilbud tilpasset bransjen. Vi kan dermed tilby velprøvde og effektive dataløsninger som tilfredsstiller dine krav til kvalitet, driftssikkerhet og effektivitet. Vi tilbyr totalløsninger som fungerer i praksis.

Medic IT as ble etablert januar 2002. Selskapet er deleid av de ansatte og drives med sunn økonomi. Kundetilveksten har vært stor siden starten og vi drifter over 150 klinikker i Oslo og omegn.